/Výroba, doprava a predaj kameniva

/Štrkovňa Čečínska Potôň

/Lom Nová Baňa

/Lom Čamovce

/ O nás


SPOLOČNOSŤ BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 2017

za účelom ťažby, spracovania a dopravy dunajského a lomového kameniva s pôsobnosťou na celom území SR. Spoločnosť prevádzkuje v súčasnej dobre štrkovňu v Čiernej Vode pri Galante, čadičový lom v Novej Bani a Čamovciach.

Nasledujúci certifikát a dokumentáciu poskytujeme našim klientom na vyžiadanie:

CERTIFIKÁT ZHODY RIADENIA VÝROBY

PROTOKOL O SKÚŠKE ZRNITOSTI KAMENIVA

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

/ Produkty


Naša spoločnosť sa zameriava na ťažbu, predaj a dovoz:

Ponúkame nasledujúce frakcie:
0/4, 4/8, 8/16, 0/22, 16/22, 22+, netriedený materiál, násypový materiál

Ponúkame nasledujúce frakcie:
0/4, 4/8, 8/16, 0/16, 0/22, 0/32, 16/32, 32/63, 63/125, rozval

/ SLUŽBY


Ťažba a spracovanie kameniva s jeho transportom po celom území SR predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka.

Transport sa zabezpečuje vlastnými kapacitami, ktoré postupne rozšírujeme a dopĺňame.

/ Kontakt

0907-083-184

Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava      Čečínska Potôň

Výroba: 0908-923-993 | vyroba@meum.sk

Expedícia: 0907-083-184 | expedicia@meum.sk

Obchod: 0915-781-685 | info@meum.sk

Ekonomické oddelenie: 0908-860-843| ekonom@meum.sk

Vedenie spoločnosti: | meum@meum.sk