/ Výroba, doprava a predaj kameniva

/ O nás


SPOLOČNOSŤ BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 2017

za účelom ťažby, spracovania a dopravy dunajského a lomového kameniva s pôsobnosťou na celom území SR. Spoločnosť prevádzkuje v súčasnej dobe štrkovňu v Čiernej vode s kapacitou výroby 400 t/hod. ako aj Čadičový lom v Novej Bani na výrobu lomového kameni s kapacitou výroby 450t/hod.

Nasledujúci certifikát a dokumentáciu poskytujeme našim klientom na vyžiadanie:

CERTIFIKÁT ZHODY RIADENIA VÝROBY

PROTOKOL O SKÚŠKE ZRNITOSTI KAMENIVA

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

/ Produkty


NAŠA SPOLOČNOSŤ SA ZAMERIAVA ŤAŽBOU, PREDAJOM A DOVOZOM:

Ponúkame nasledujúce frakcie:
0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 22/32, 32+, 0/22, 0/16, 16/32

Ponúkame nasledujúce frakcie:
0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 0/63, 0/32, 0/125

/ STROJOVÝ A VOZOVÝ PARK


NÁŠ STROJOVÝ PARK V SÚČASTNOSTI OBSAHUJE:

  • Plávajúci drapákový báger FIEBIG S7000 
  • Hrubotriedič SBM
  • Triedič CDE M4500
  • 2x nakladač Volvo LH180

Ťažba a spracovanie kameniva s jeho transportom po celom území SR predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka. Transport sa zabezpečuje vlastnými kapacitami - vozidlami VOLVO a SCANIA. Vozový park pre Vás neustále rozšírujeme a dopĺňame.

/ Kontakt

0907-083-184

Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava      Čečínska Potôň

Výroba: 0908-923-993 | vyroba@meum.sk

Expedícia: 0907-083-184 | expedicia@meum.sk

Obchod: 0915-781-685 | info@meum.sk

Ekonomické oddelenie: 0908-860-843| ekonom@meum.sk